Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 

 

Vragenlijst Onroerende zaken

LET OP: WIJ KUNNEN ALLEEN AANSPRAKELIJKHEID ACCEPTEREN INDIEN JE DE VRAGEN JUIST EN NAAR WAARHEID HEBT INGEVULD. DE VRAGENLIJST BEVAT EEN ALGEMEEN GEDEELTE EN EEN BIJZONDER GEDEELTE.
De vragenlijst dient VOLLEDIG INGEVULD TE WORDEN.

Algemeen

Gegevens cliënt
Volledige voornamen zoals vermeld op identiteitsbewijs
Volledige achternaam zoals vermeld op identiteitsbewijs
Geboortedatum
Burgelijkestaat:
Woonplaats
Adres
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer zakelijk
Telefoonnummer mobiel
Faxnummer
E-mailadres
   

Gegevens Partner

Volledige voornamen zoals vermeld op identiteitsbewijs
Volledige achternaam zoals vermeld op identiteitsbewijs
Geboortedatum
Burgelijke staat:
Woonplaats
Adres
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer zakelijk
Telefoonnummer mobiel
Faxnummer
E-mailadres
   
 
Onroerend Goed (Maak de keuze uit de voor uw relevante onderdeel)
 
Bijzonder gedeelte / vragen

  Levering plus hypotheek woonhuis 'eigendomsoverdracht huis'
 


Levering plus hypotheek woonhuis 'eigendomsoverdracht huis'

Koop je alleen aan of gezamenlijk met je partner?
Stop je eigen geld in de woning? Ja
Leen je geld van de bank? Ja
Leen je geld van familieleden of vrienden? Ja
Koop je van een verkoper die nog in leven is? Ja
Of koop je van de erfgenamen van de overleden eigenaar? Ja
Koop je van verkopers die uit elkaar gaan? Ja
Is de verkoper een rechtspersoon
(een B.V., een N.V., een stichting of een vereniging)?
Is de koopakte door een makelaar opgesteld? Ja

Heb je zelf de koopakte opgesteld?

Ja

Op welke datum moet een en ander uiterlijk zijn afgerond? (hou hierbij in herinnering dat Going Dutch geen spoedzaken kan behandelen!)”

Indien u Going Dutch notarissen ook in wilt schakelen voor een samenlevingscontract, testament of huwelijkse voorwaarden, dan dient u ook het formulier Familierecht in te vullen.

  Losse Levering (transportakte)
 


Losse levering (transportakte)

Koop je alleen aan of gezamenlijk met je partner?
Koop je van een verkoper die nog in leven is? Ja
Of koop je van de erfgenamen van de overleden eigenaar? Ja
Koop je van verkopers die uit elkaar gaan? Ja
Stop je eigen geld in de woning? Ja
Is de verkoper een rechtspersoon (een B.V., een N.V., een stichting of een vereniging)?
Is de koopakte door een makelaar opgesteld? Ja

Heb je zelf de koopakte opgesteld?

Ja

Op welke datum moet een en ander uiterlijk zijn afgerond? (hou hierbij in herinnering dat Going Dutch geen spoedzaken kan behandelen!)”

Indien u Going Dutch notarissen ook in wilt schakelen voor een samenlevingscontract, testament of huwelijkse voorwaarden, dan dient u ook het formulier Familierecht in te vullen.
 
Losse hypotheek
 


Losse hypotheek

Sluit je de nieuwe hypotheek bij je huidige bank af?

Ja

Sluit je de nieuwe hypotheek bij een andere bank af?

Ja

Dient je huidige hypotheek te worden afgelost?

Ja

Dienen er nog andere leningen te worden afgelost?
(denk aan Wehkamp, Visa, etcetera)

Ja

Zo ja, waar dienen deze te worden afgelost?

Op welke datum moet een en ander uiterlijk zijn afgerond? (hou hierbij in herinnering dat Going Dutch geen spoedzaken kan behandelen!)”

Indien u Going Dutch notarissen ook in wilt schakelen voor een samenlevingscontract, testament of huwelijkse voorwaarden, dan dient u ook het formulier Familierecht in te vullen.

   

 

links