Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 


Vragenlijst Familierecht

LET OP: WIJ KUNNEN ALLEEN AANSPRAKELIJKHEID ACCEPTEREN INDIEN JE DE VRAGEN JUIST EN NAAR WAARHEID HEBT INGEVULD. DE VRAGENLIJST BEVAT EEN ALGEMEEN GEDEELTE EN EEN BIJZONDER GEDEELTE.
De vragenlijst dient VOLLEDIG INGEVULD TE WORDEN.

Algemeen

Gegevens cliënt
Volledige voornamen zoals vermeld op identiteitsbewijs
Volledige achternaam zoals vermeld op identiteitsbewijs
Geboortedatum
Burgelijkestaat:
Woonplaats
Adres
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer zakelijk
Telefoonnummer mobiel
Faxnummer
E-mailadres
   

Gegevens Partner

Volledige voornamen zoals vermeld op identiteitsbewijs
Volledige achternaam zoals vermeld op identiteitsbewijs
Geboortedatum
Burgelijke staat:
Woonplaats
Adres
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer zakelijk
Telefoonnummer mobiel
Faxnummer
E-mailadres
   

Door versturing van dit formulier bevestig je dat je niet in staat van faillissement verkeert danwel onder curatele gesteld bent, dat je je wil op een goede manier kunt vormen.

 
Bijzonder gedeelte / vragen
Welke stukken wil je door de Going Dutch notaris op laten stellen?
Situatie


Als je bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden, dien je een kopie van je huwelijkse voorwaarden aan
Going Dutch Notarissen ter beschikking te stellen. Als je samenwoont met een notarieel samenlevingscontract dan moet je ook een copie van dit contract aan Going Dutch Notarissen ter beschikking stellen.

Heb je kinderen?
Heb je een eigen woning?
Is de totale waarde van je bezittingen
groter dan je schulden?
Ja
Is je totale bezit (bezittingen minus schulden) groter dan €. 500.000,- Ja

[als er kinderen zijn]
Wil je in je testament ook een voogd benoemen?

Ja
Zo ja, gegevens voogd invullen:
(volledige voornamen, achternaam (meisjesnaam), geboortedatum en –plaats, huidig woonadres)
Vul hier de gegevens van de opvolgend executeur in:
(volledige voornamen, achternaam (meisjesnaam), geboortedatum en –plaats, huidig woonadres)

Zijn er meerderjarige kinderen?

Ja

Zijn er minderjarige kinderen?

Ja

Alle kinderen zijn goed gezond?

Ja

Heb je met je huidige partner een samenlevings-contract gemaakt? (zo ja, dan datum maken samenlevingscontract en notaris bij wie dat samenlevingscontract is opgemaakt en kopie samenlevingscontract toesturen).

Heb je met elkaar al eerder testamenten gemaakt? (Zo ja, kopie toesturen)

Ja

Op welke datum moet een en ander uiterlijk zijn afgerond? (hou hierbij in herinnering dat Going Dutch geen spoedzaken kan behandelen!)”

   

 

 
 

links