Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 

 

 

Je kunt in standaardsituaties voor de volgende akten bij de Going Dutch Notarissen terecht:

1. levering (transportakte) & hypotheek;
2. losse levering (transportakte);
3. losse hypotheek;
4. koopovereenkomst.

Voorwaarden
Om er zeker van te zijn dat het lage tarief van “Going Dutch Notarissen ” op jouw situatie van toepassing is, moet je tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. de verkopers verkopen het huis niet uit een niet-afgewikkelde nalatenschap;

2. de verkopers verkopen het huis niet uit een ontbonden gemeenschap van goederen,
    waarbij de in scheiding liggende partners of echtgenoten niet beiden zonder problemen
    wensen mee te werken aan de verkoop en levering.

Let op: indien de koopakte door de notaris dient te worden opgesteld, dan wordt deze apart in rekening gebracht!
Ook als er volmachten voor koper of verkoper moeten worden opgesteld, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

Voor de overdracht van de door u gekochte woning verrichten wij de volgende werkzaamheden voor u:
1. Beoordelen van de koopovereenkomst;
2. Onderzoek met betrekking tot de woning in de registers bij het Kadaster:
    zijn er bijzonderheden ten aanzien van de woning, zoals een recht van overpad,
    beschikkingen en/of bevelen krachtens de Wet Bodembescherming en
    rechten van derden?;
3. Onderzoek in de registers van de Burgerlijke Stand en eventueel de
    Kamer van Koophandel;
4. Maken van de akte van levering;
5. Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de
    gekochte woning;
6. Maken van uw afrekening, zodat u een overzicht hebt van de te betalen en
    ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek;
7. Toesturen van de akte(n) per email zodat u vooraf weet wat u gaat tekenen;
8. Contact met uw bank inzake het tijdig overboeken voor u van de gelden;
9. Tekenen van de akte(n).

Kosten:

GoingDutchNotarissen brengt voor de hierboven genoemde werkzaamheden de volgende kosten in rekening:
- notarieel honorarium: dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden;
- kadastraal recht: hiervan is een gedeelte bestemd voor het kadastrale onderzoek dat wordt
  verricht ten aanzien van de gekochte woning (kadastraal recht belast); het andere
  gedeelte is bestemd voor de inschrijving van de akte van levering en de hypotheekakte
  bij het kadaster (kadastraal recht onbelast);
- BTW: het notarieel honorarium en het eerst bedoelde gedeelte kadastraal recht
   zijn belast met BTW;
- indien verschuldigd: overdrachtsbelasting.

N.B.: u betaalt bij ons géén kantoorkosten!
Ook extra werkzaamheden worden door ons kantoor uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Bereken zelf welke prijs GoingDutchNotarissen hanteert voor de door u gewenste aankoop en/of hypotheek!

   

 

Wil je GoingDutchNotarissen inschakelen voor de overdracht van je huis of voor de hypotheekakte? Klik dan op de knop hieronder!

   
   

 


 
 

links