Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 

Voor notariële diensten zonder franje op het
gebied van onroerende zaken kun je bij
Going Dutch Notarissen terecht voor de
volgende prijzen:

 

Eurobiljetten
Levering + hypotheek

Notariële kosten

(exclusief opmaken voorlopige koopakte, in beginsel verzorgt de makelaar dit. Indien het echter om een Amsterdams onroerend goed gaat, zal de koopakte bij de notaris opgemaakt en besproken worden (voor kosten zie hierna))

Honorarium akte levering*

 

340,00 €

Honorarium hypotheek*

 

340,00 €

Recherche kosten levering*

 

53,00 €

Recherche kosten hypotheek*

 

53,00 €


Inschrijvingskosten kadaster

Inschrijvingskosten openbare registers levering

 

145,00 €

Inschrijvingskosten openbare registers hypotheek

 

120,00 €

BTW over de met * gemerkte posten

 

149,34 €

 

---------------

Totaal

 

1.200,34 €

Tevens worden GBA kosten in rekening gebracht, zijnde 15,00 per clint.
Als ook de koopovereenkomst door de notaris opgemaakt dient te worden, hetgeen gebruikelijk is indien het pand in Amsterdam is gelegen, dan wordt hiervoor aanvullend 375,-- (ex BTW en kosten) in rekening gebracht. Inschrijven van de koopovereenkomst in het kadaster kost 150,-- (ex. BTW en kadasterkosten).


Losse hypotheek

Notariële kosten

Honorarium hypotheek*

 

340,00 €

Recherche kosten*

 

53,00 €


Inschrijvingskosten kadaster

Inschrijvingskosten openbare registers

 

120,00 €

BTW over met * gemerkte posten

 

74,67 €

 

---------------

Totaal

 

587,67 €

 

 

 

links