Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.


 

Voor notariële diensten zonder franje op het gebied van Personen- en Familierecht kun je bij Going Dutch Notarissen terecht voor de volgende prijzen:

 

Eurobiljetten
Samenlevingscontract
€ 343,59
Specificatie:  
- Honorarium 275,00
- BTW (19%) 52,25
- CTR 16,34
mits de situatie voldoet aan de voorwaarden als vermeld op de pagina "Familierecht"

 

Huwelijkse voorwaarden
€ 571,50
Specificatie:  
- Honorarium 350,00
- BTW (19%) 66,50
- Griffierechten 155,00
(mits in combinatie met een andere akte), mits de situatie voldoet aan de voorwaarden als vermeld op de pagina "Familierecht"


"Gelijkluidende" testamenten
€ 486,39
Specificatie:  
- Honorarium 395,00
- BTW (19%) 75,05
- CTR 16,34

mits de situatie voldoet aan de voorwaarden als vermeld op de pagina "Familierecht"."Combi samenlevingscontract /"gelijkluidende" testamenten:
€ 740,73
Specificatie:  
- Honorarium 595,00
- BTW (19%) 113,05
- CTR 32,68

mits de situatie voldoet aan de voorwaarden als vermeld op de pagina "Familierecht""Combi huwelijkse voorwaarden /"gelijkluidende" testamenten:
€ 909,14
Specificatie:  
- Honorarium 620,00
- BTW (19%) 117,80
- Griffierechten 155,00
- CTR 16,34

mits de situatie voldoet aan de voorwaarden als vermeld op de pagina "Familierecht";

 

Zonder een combinatie met een levering- of hypotheekakte geldt op bovenstaande tarieven een opslag van € 100,00 per akte of, bij meerdere familierechtakten, een opslag van €50,00 per akte.

 

   

 

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van Sterel CS Van Donkersgoed Notarissen. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Sterel CS Van Donkersgoed. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de notaris aanspraak op uitkering geeft. Hierop zijn van toepassing algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij ons kantoor. De wetten MOT en WID zijn van toepassing op de werkzaamheden in het kader van de Wet op het Notarisambt.

 

 
 

links | verklarende woordenlijst