Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 


Familierecht

Klik  hier  voor de prijzen van testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden.
Je kunt bij Going Dutch notarissen terecht voor testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden in de volgende situaties:

notaris zoeken

Samenlevingscontract
Je kunt bij de Going Dutch Notarissen voor een samenlevingscontract terecht in de volgende standaardsituaties:

 1. je woont samen, je hebt geen kinderen (ook niet uit eventuele eerdere relaties); en
 2. jullie gezamenlijke totale vermogen is niet groter dan ruwweg eur. 500.000,--, de waarde van de bezittingen is groter dan de waarde van de schulden; en
 3. het vermogen is (enigszins) gelijk over de partners verdeeld; en
 4. als er een eigen woning is, is deze woning half/half eigendom van beide partners, waarbij door beide partners bij de aankoop evenveel eigen geld is ingebracht;
 5. je wilt een regeling waarbij de langstlevende partner alle gemeenschappelijke goederen kan verkrijgen, zodat de partner in het huis kan blijven wonen.

Samenlevingscontract en testamenten
Je kunt bij de Going Dutch Notarissen voor een samenlevingscontract en twee gelijke testamenten terecht in de volgende standaardsituaties:

 1. je woont samen, je hebt geen kinderen (ook niet uit eventuele eerdere relaties) of er zijn alleen gezamenlijke kinderen van jou en je partner; en
 2. jullie gezamenlijke totale vermogen is niet groter dan ruwweg € 500.000,--, de waarde van de bezittingen is groter dan de schulden; en
 3. het vermogen is gelijk over de partners verdeeld; en
 4. als er een eigen woning is, is deze woning half/half eigendom van beide partners, waarbij door beide partners bij de aankoop evenveel eigen geld is ingebracht; en
 5. alle kinderen zijn goed gezond, de kinderen zijn erkend en beide ouders hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag; en
 6. je wilt een regeling waarbij de partner alleen erft of er een langstlevende regeling wordt gemaakt, zodat de partner verzorgd achterblijft; en/of
 7. je wilt een voogdij benoeming en/of
 8. je wilt een executeur benoemen.

Testamenten
Je kunt bij de Going Dutch Notarissen voor testamenten terecht in de volgende situaties:

 1. je woont (on)gehuwd samen, je hebt geen kinderen (ook niet uit eventuele eerdere relaties) of er zijn alleen gezamenlijke kinderen van jou en je partner ; en
 2. jullie gezamenlijke totale vermogen is niet groter dan ruwweg eur. 500.000,--, de waarde van de bezittingen is groter dan de schulden; en/of
 3. alle kinderen zijn goed gezond en binnen het huwelijk geboren of, als de partners niet getrouwd zijn, de kinderen zijn erkend en beide ouders hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag; en/of
 4. je wilt een regeling waarbij de partner alleen erft of er een langstlevende regeling wordt gemaakt, zodat de partner verzorgd achterblijft; en/of
 5. je wilt een voogdij benoeming; en/of
 6. je wilt een executeur benoemen.

Huwelijkse voorwaarden
Je kunt bij de Going Dutch notarissen terecht voor huwelijkse voorwaarden in de volgende situatie:

 1. het huwelijk moet nog gesloten worden;
 2. beide partners hebben ongeveer dezelfde leeftijd;
 3. er zijn geen kinderen of alleen gezamenlijke kinderen;
 4. beide partners hebben ongeveer een gelijk vermogen;
 5. het saldo van het vermogen van beide partners is positief;
 6. partners wensen op de lange termijn hun huidige vermogen en het eventueel nog te verwerven vermogen te delen alsof er een (economische) gemeenschap van goederen is.

Wil je Going Dutch notarissen inschakelen voor het maken van een testament, samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden? Vul dan  hier  onze vragenlijst in! Je ontvangt dan op korte termijn een uitnodiging voor een intake gesprek.

 

   
   
   

 

 

 

 
 

links